פרח הלוטוס

בבוץ שורשיו של הלוטוס מהבוץ הוא עולה דרך מים מזוהמים מפלס דרכו נמשך על ידי האור שהוא עצמו עדיין לא ראה אהבה ואור מדריכים את הפרח במאבקו אלי על אור…

להמשך קריאה פרח הלוטוס